NL
FR

Welkom > Eco-praktisch > Financiën

Financiën

Banken financieren milieuvervuiling en wapenhandel

  Overzicht banken
  Overstappen "groene" bankrekening

Hypotheek

Oorsprong kapitalisme

Circulaire economie

Meer inspiratie

  Blogs over financiën
  Films & documentaires
  Kennisbank

Webwinkel

  Boeken


Deze pagina gaat over financiële zaken. Ben je op zoek naar tips om geld te beparen?
Kijk dan op de pagina over Consuminderen.

Banken financieren milieuvervuiling en wapenhandel

Banken investeren vooral in bedrijven en projecten die het klimaatprobleem vergroten, zoals oliewinning, wapenhandel, auto- en vliegindustrie en bio-industrie.

Neem daarom een "groene" bankrekening. Hier wordt je geld duurzaam en maatschappelijk verantwoord geïnvesteerd, bijvoorbeeld in zonne- & windenergie, biologische landbouw en sociale projecten.
En je geld wordt niet meer besteed aan projecten die klimaatverandering aanjagen.
Zonder geld van de banken kunnen die milieuschadelijke projecten niet worden gerealiseerd.
Het is JOUW geld, jij bepaalt waar jouw geld in geïnvesteerd wordt!

Als je €10.000 verplaatst van een niet-duurzame naar een duurzame bank,
bespaar je evenveel CO2 als door een half jaar geen auto te rijden!


Overzicht Banken

Banken België

Bron: BankWijzer - 04/2018


Banken Nederland

Bron: Eerlijke bankwijzer


Overstappen "groene" bankrekening

Overstappen naar een "groene" bankrekening is niet moeilijk, u hoeft slechts 1 formulier in te vullen, de rest wordt voor u geregeld. En de rente op deze rekeningen is vergelijkbaar met die van "grijze" bankrekeningen.


De hoogste renteHypotheek

Wij willen zo weinig mogelijk geld uitgeven, want al het geld wat je niet uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen, zo kan je minder werken en dus meer genieten van het leven. Zo simpel is het!
Een belangrijke uitgavenpost iedere maand is de hypotheek. Wij zijn al jaren bezig om onze schuld steeds te verkleinen door extra tussentijdse aflossingen.

Onze redenen:
1. Je hypotheek is een schuld en over een schuld betaal je rente, veel rente. Oftewel weggegooid geld, zonde!
2. Zolang je een hypotheek hebt, is “jouw” huis dus helemaal niet van jou maar van de bank. Wij willen echt “ons” huis!
Tevens willen we zo veel mogelijk onafhankelijk zijn, van elektrische apparaten maar ook van de bank.

Eigenwijs je hypotheek aflossen
Maar we worden daarbij vaak voor gek verklaard, want dan kan je minder geld aftrekken van de belasting. En dat is toch wel de Nederlandse en Vlaamse topsport nummer één: geld aftrekken van de belasting!
Marieke Henselmans, besparingsdeskundige, heeft daarover een boek geschreven Eigenwijs je hypotheek aflossen.
Het boek geeft niet alleen advies waarom dat het verstandig is om je hypotheek af te lossen, maar geeft je ook inzicht in de verschillende hypotheekvormen en bijbehorende mogelijkheden voor extra aflossingen.
Plus staan er in het boek tips hoe je geld kunt besparen waarmee je dan die extra aflossingen kunt doen.

Tegenargumenten
Er zijn twee vaak gehoorde tegenargumenten om je hypotheek toch maar niet af te lossen. Die worden in het boek echter op de volgende wijze weerlegd.

1. Maximale hypotheekrenteaftrek / woonbonus
Eerste voorbeeld:
Stel je hebt een huis en een hypotheek van 300.000 euro. Je betaalt per maand 1000 euro aan rente en krijgt 350 euro aan hypotheekrenteaftrek. Per maand betaal je dan netto 650 euro.
Als je in dezelfde situatie weer een huis hebt van 300.000 euro, maar een hypotheek van slechts 200.000 euro. Nu betaal je per maand 666 euro aan rente, waarvan je 212 euro terugkrijgt van de belasting. Netto betaal je dan maandelijks 454 euro, dus bijna 200 euro minder. Volgens de mythe van de hypotheekrenteaftrek zou je liever de eerste dan de tweede situatie hebben omdat je daar meer hypotheekrenteaftrek hebt? Beetje belachelijk toch!

Het is alsof je “winst” maakt door veel afgeprijsde kleding te kopen. Je profiteert optimaal van het voordeel, maar het was goedkoper geweest om de kleding niet te kopen.

Tweede voorbeeld:
Een kennis van ons heeft een aflossingsvrije hypotheek, want dan heeft hij maximale hypotheekrenteaftrek. Henselmans geeft in haar boek daarover het volgende voorbeeld:
Als je 300.000 euro aflossingsvrij leent tegen 6,5%, dan betaal je in dertig jaar 585.000 euro aan rente. Je betaalt het huis dus twee keer. Na belastingafterk blijft daar de helft van over. Je hebt de waarde van je huis dus al helemaal aan rente betaald terwijl je huis zelf voor nog geen cent van jou is.

2. Ik verkoop het huis wanneer ik de hypotheek niet meer kan betalen
“Het huis is meer waard dan de hypotheek, dus als er iets gebeurt waardoor ik de hypotheek niet meer kan betalen, dan verkoop ik gewoon het huis.”
Het eerste tegenargument is dat het niet zo zeker meer is dat je huis meer waard is dan je hypotheek, vooral niet met de huizenprijsdalingen van de afgelopen jaren. Veel huiseigenaren zijn nu dan ook een hypotheek aan het afbetalen terwijl hun huis dat bedrag niet meer waard is.
Het tweede tegenargument is, dat als er iets gebeurt waardoor je de hypotheek niet meer kunt betalen, zoals een scheiding, overlijden, baanverlies, dat je dan in een emotionele situatie zit. En op dat moment komt het dan totaal ongelegen om je ook nog eens met de verkoop van je huis bezig te houden, een nieuwe woning te zoeken en te verhuizen.

Bijkomende voordelen
Als je je hypotheek wel (deels) aflost, geniet je naast minder hypotheeklasten, ook nog eens van de volgende voordelen.

1. Minder premie levensverzekering / schuldsaldoverzekering
Als je aflost, wordt je premie voor de levenverzekering ook minder. Een win-win situatie!

2. Eigenwoningforfait / kadastraal inkomen
Als je geheel geen hypotheek meer hebt en dus ook geen hypotheekrenteaftrek, hoef je je eigenwoningforfait niet meer bij je belasting op te tellen. En betaal je dus minder belasting.

3. Geestelijke rust
Naast het financiële voordeel om je hypotheek zo snel mogelijk af te lossen, geeft het ook een geestelijk voordeel: RUST, geen schuld meer!

Nederlandse vs Belgische situatie
Het boek is gebaseerd op het Nederlandse belastingsysteem, maar net zo raadzaam voor Belgen. De termen zullen iets verschillen, maar het principe dat aflossen voordeliger is blijft hetzelfde. Enkele “vertaal”tips:
- Hypotheekrenteaftrek = woonbonus
- Eigen woningforfait = kadastraal inkomen
- Levensverzekering = schuldsaldoverzekering
Wat wel een groot verschil is, in Nederland is enkel de interest van de belasting aftrekbaar, terwijl in België ook de kapitaalaflossingen in vermindering gebracht kunnen worden.

Bank: “money, money, money”
Toen wij laatst weer een tussentijdse aflossing wilden doen, adviseerde de bankmedewerkster om niet onder een bepaald hypotheekbedrag te gaan om maximaal te profiteren van die belastingaftrek.
Maar we berekenden dat we meer aan interest betaalden dan dat we daardoor extra van de belasting terugkregen.
Plus verdien ik te weinig om überhaupt gebruik te maken van die aftrek, dus die regel gaat voor mij helemaal niet op.
Nu hebben we dus weer lekker een flink bedrag afgelost. Wat ik hiermee wil duidelijk maken is, geloof niet wat de bank zegt, zij willen natuurlijk dat je zo lang mogelijk je hypotheek aanhoudt, waar zij op kunnen verdienen.
Het is immers niet voor niets dat het woord “bank” tegelijkertijd een financiële instelling is als een meubel om te relaxen.

Hypotheek = teek
We hadden het afgelopen tijd vaak over de hypotheek en ons zoontje dacht iedere keer dat we het over een “teek” hadden, die onze kat regelmatig heeft. We lachten om zijn interpretatie.
Maar eigenlijk is het wel een goede vergelijking, want een hypotheek zuigt je net als een teek uit, in financieel opzicht dan. En je kunt er ook ziek van worden door de stress van de extra werkuren die je moet draaien om hem af te lossen.
Dus uitdraaien die (hypo)t(h)eek!


Oorsprong kapitalisme

Langgeleden ruilden de mensen voor al hun handelingen goederen tegen elkaar. Op belangrijke momenten in het jaar, bijvoorbeeld in de oogsttijd of als aan iemands schuur na een storm grote reparaties gepleegd moesten worden, hielpen de mensen elkaar. Zij wisten dat anderen hen, als ze eens een probleem zouden hebben, op hun beurt zouden helpen.

Op een zekere marktdag kwam er een vreemdeling met glimmende zwarte schoenen en een elegante hoed voorbij en hij bekeek het hele gedoe met een sardonische glimlach.
Toen hij een boer zag rondrennen om de zes kippen te vangen die hij wilde ruilen tegen een grote ham, kon hij niet nalaten te lachen.
"Arme mensen," zei hij, "wat doen jullie primitief."
De vrouw van de boer hoorde dat en daagde de vreemdeling uit. "Denk jij dat jij die kippen op een betere manier kunt vangen?"
"De kippen niet,", antwoordde de vreemdeling, "maar er is een betere manier om al die moeite te voorkomen."
"Oh ja, hoe dan?" vroeg de vrouw.
"Laat alle gezinnen bij mij komen, dan zal ik het uitleggen." zei de vreemdeling.
En zo gebeurde. Hij nam een koeienhuid, sneed daar perfecte cirkels uit en drukte een fijn uitgewerkt en gracieus stempeltje op elk schijfje. Toen gaf hij elk gezin tien schijfjes en legde uit dat elk schijfje de waarde van een kip voorstelde.
"Nu kunnen jullie met de schijfjes gaan handelen in plaats van met die onhandelbare kippen," legde hij uit.
Dat klonk verstandig. ledereen was onder de indruk van de man met de glimmende schoenen en de ontzag inboezemende hoed.

"O, tussen haakjes," voegde hij toe, "over een jaar kom ik terug en ik wil dat ieder van jullie mij dan elf schijfjes geven. Dat elfde schijfje is een bewijs van waardering voor de technologische verbetering die ik zojuist in jullie leven heb mogelijk gemaakt."
"Maar waar moet dat elfde schijfje vandaan komen?" vroeg de boer met de zes kippen. "Dat zul je wel merken," zei de man met een geruststellend lachje.

Als we aannemen dat de bevolking en de jaarlijkse productie in dat jaar precies gelijk blijven, wat denkt u dan dat er moest gebeuren? Denk erom, het elfde schijfje was nooit gemaakt. Uiteindelijk moest dus één op elke elf gezinnen al zijn schijfjes verliezen, zelfs als iedereen zijn zaken goed voor elkaar had, opdat tien andere gezinnen over een elfde schijfje konden beschikken.
Toen nu een storm het gewas van een van de gezinnen bedreigde, werden de mensen minder scheutig met hun tijd om de oogst binnen te halen vóór de rampspoed zou toeslaan.
Weliswaar was het veel handiger om op de marktdag de schijfjes te ruilen in plaats van de kippen, maar het nieuwe spel had ook als onbedoeld neveneffect dat de spontane samenwerking die in dat dorp traditioneel was, actief ontmoedigd werd. In plaats daarvan leidde het nieuwe geldspel tot een systematische ondertoon van concurrentie tussen alle deelnemers.


Circulaire economie


Hier dé oplossing voor de ecologische én economische crisis!

Thomas Rau ontwikkelde het vernieuwende, inspirerende principe waarbij je niet voor een product maar enkel het gebruik er van betaalt.
Je leent als het ware het product en betaalt enkel voor de dienst die het product levert en niet voor de grondstoffen en het bezit van het product. Het product zelf blijft daarbij eigendom van de leverancier. We gaan dan van ver-bruiken naar ge-bruiken.


Voorbeelden
Als je verlichting wilt, koop je geen lamp meer, maar betaal je enkel nog voor het aantal uren licht dat je wilt hebben. Of voor je vuile was schaf je geen wasmachine meer aan, maar betaal je enkel voor het aantal wasbeurten.


Andere verhouding tussen producent en consument
Door dit principe krijgen we als consument een heel andere rol. We hoeven hierdoor immers geen bezittingen meer na te streven.
Ook verandert de verhouding tussen producent en consument totaal!
Nu is het nog zo dat de producent ons als consument verleidt zijn product te kopen en na de aankoop is het klaar. Maar met Rau zijn principe is er sprake van een contract tussen producent en consument gedurende de gehéle gebruiksduur. Daarmee worden we door producenten dus niet meer slechts gereduceerd tot afzetkanalen maar beschouwd als bruikleners van hun producten.


Optimaal energierendement
Rau zegt ook dat hij geen energierekening van de producten wilt hebben en de stroom niet gaat betalen die de producten verbruiken, ook dat is voor de rekening van de producent. Hij betaalt enkel voor de dienst die het product levert.
Producenten zullen hierdoor het energierendement van hun producten (eindelijk) gaan optimaliseren!


Efficiëntere apparaten
Dit principe gaat veel verder dan huren of leasen, want nu blijft de producent zelf eigenaar van het product. En daardoor zullen zij het product veel efficiënter gaan fabriceren:

"De wasmachine die nooit meer stuk gaat, die hebben we al lang, maar die gaan we natuurlijk niet op de markt brengen.
De pomp moet na drie jaar stuk, dat rubbertje moet na vier jaar er uit en die printplaat moet na vijf jaar vervangen worden.
Maar als wij nou verantwoordelijk worden voor die performance, dan gaan we veel betere machines op de markt brengen."


Recycling grondstoffen
Doordat producenten eigenaar van het product blijven, zijn ze dus ook verantwoordelijk voor de ontmanteling. En kunnen ze de grondstoffen weer hergebruiken in hun nieuwe producten. Hun producten zijn voortaan dus grondstofbanken, waarin waardevolle grondstoffen tijdelijk zijn opgeslagen. Daarmee zal de afvalberg aanzienlijk verkleind worden en ook de uitputting van grondstoffen verminderen.


Dé oplossing voor milieuproblematiek én economische crisis
Het huidige economische model is niet in staat om de milieuproblematiek en de ecomische crisis op te lossen. Ook de groene economie is daartoe niet in staat, zo blijkt uit het boek "De mythe van de groene economie".

Het principe van "performance-based-consumption" of circulaire economie heeft vergaande gevolgen. Want de verhouding tussen producent en consument wordt positief veranderd, producten worden geoptimaliseerd wat betreft energierendement en efficiëntie en er is geen lineaire levenscyclus van apparaten meer maar een circulaire waarbij een continu hergebruik van grondstoffen plaats vindt.
Daarmee is de circulaire economie volgens mij dé oplossing voor zowel de milieuproblematiek als de economische crisis!

Op mijn blog staan de volgende artikels over financien:

Circulaire economie
Hypotheek aflossen
Eco-realistaties 2013
Leven zonder geld
Groen geld
Een betere wereld en meer rente

Films & documentaires

Inspirerende filmpjes en documentaires over dit onderwerp (en alle andere onderwerpen) kun je bekijken op mijn Films & docs-pagina.

Deze pagina is enkel beschikbaar voor donateurs.
Word ook donateur en krijg toegang tot 302 video's!


Kennisbank

Artikels, achtergrondinformatie en bronnen over dit onderwerp (en alle andere onderwerpen) kun je bekijken in mijn Kennisbank.

Deze pagina is enkel beschikbaar voor donateurs.
Word ook donateur en krijg toegang tot ruim 150 artikels!


Boeken

Financiën

Consuminderen
Hypotheek vrijUitvaart: laat je niet kisten door de commercieLeven zonder geldOp deze pagina word je met een link verwezen naar een webwinkel die dit boek verkoopt. En daarbij krijgt onze vereniging een percentage van de opbrengst, zonder dat het jou extra geld kost. Op deze manier steun je de vereniging Green Evelien. Bedankt!
Staat jouw gewenste boek er niet tussen? Laat maar weten, dan zet ik het er graag bij!
Werkt een link niet meer? Merci om dit door te geven op adverteren@greenevelien.com.

Tim Jackson
Anneleen Kenis & Matthias Lievens
Bernhard Lietaer
E.F. Schumacher
De infantiele consument Benjamin R Barber